اسرار عاشقی از لسان حاج منصور عرشی(4)

بسم رب الحسین

جای همه شما سبز زیارت مخصوص حرم سلطان که باید میبودید و میشنویدید و مشاهده میکردید

اسرار عاشقی از لسان و وجه نوکر مخلص حضرت سلطان راکه به هرکه بخواهد عطا میکنداسرار عاشقی را

 

23 فروردین1390 حاج آقا:{{ماخلقت الجن والانس الا لیعبدون}}

باید روی خودمون کارکنیم والا آخرش بجای نوکری وبندگی به جای دیگری وبردگی میرسیم.ببینید عبودیت را ازما میخواهند که این بخشی از کار ما درجامعه است

 

علت خستگی بعضی در زیارت رفتن ها همین است که برای عبادت نمیروند وبرای چیز دیگری میروند...در زیارت اطاعت نداشتند

طاعت این خانواده اطاعت از خداست مداحی وبندگی وقتی عبادت میشود که ورودش صدق باشد قرآن میفرماید خروجش هم باید صدق باشد

 

خروجی نوکری نه تنها از حرام است بلکه از مکروهات هم خروج میکند.نوکری ومداحی وماباید در آخر برای ما درخواست شهادت بیاورد

 

ببینید این نوکری پاکی میخواهد که بتوانی درمورد کسانی که در صدق اعلی هستند بتوانی حرف بزنی و اعلام موجودیت کنی برای نشان دادن اهل بیت به مردم

 

و بخواهیم از کسی که میفرمود عبیدک ببابک که کمک ما کند چون او قدرتش از همه بالاتراست و میتواند قدرت ما را بالا ببرد

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید