تصاویر

پیام کوتاه

آخرین دلنوشته شاعراهل بیت(ع) جانباز شیمیایی،

سید محمد میرهاشمی

در وصف امام خامنه ای

آقا سلام !حالِ شما، بهتری؟ پدر

هرگز نبینم اینکه تو در بستری پدر

دل، با سلامتت سحر سبز فاطمی ست

دل، با کسالتت شب خاکستری پدر

مردم دخیل پنجره فولاد مشهد اند

نذر شفات ، وارث پیغمبری پدر

در اوج درد و رنج فقط فکر امتی

عالم بخود ندیده چنین رهبری پدر

تو یک تنه مقابل غرب ایستاده ای

مشی ات دلاوری، نگهت دلبری پدر

شبها کنار بسترتان یابن فاطمه !

زهرا کند برای شما مادری پدر
(سید محمد میرهاشمی)

 

ورود اعضاء