دسته‌ها
یادداشت

آقای لاوروف خطای شما بوی خیانت می‌دهد!

آقای لاوروف از اسناد فراوانی که بر حاکمیت قطعی و بلا منازع ایران بر جزایر سه‌گانه حکایت می‌کند، با خبر است، لذا کمترین انتظار از دستگاه دیپلماسی کشورمان آن است که از دولت روسیه بخواهد رسماً و علناً از اقدامی که علیه تمامیت ارضی ایران اسلامی انجام داده است پوزش بخواهد و با توجه به اسناد غیر‌قابل انکار موجود، بر حاکمیت ایران بر سه جزیره یاد شده تأکید کند.

آقای لاوروف خطای شما بوی خیانت می‌دهد!

دسته‌ها
یادداشت

نرخ آتش‌بس!

طی 10 روز گذشته هواپیماهای رژیم اشغالگر قدس هرلحظه جان هزاران بی‌گناه به‌ویژه زنان و کودکان را زیر آواری از خانه‌های ویران دفن می‌کنند و صحنه‌های دلخراش آن، دل هر انسانی را مجروح می‌کند.

نرخ آتش‌بس!

دسته‌ها
یادداشت

قدم اول تحلیل درست ماجراست!

نحوه مواجهه ما با پدیده‌ها، بخش زیادی از مسیری است که قرار است طی کنیم؛ اینکه پدیده را چگونه بشناسیم، چگونه تحلیل کنیم و برای آن چه تجویزی داشته باشیم؟!

قدم اول تحلیل درست ماجراست!