دسته‌ها
نوجوان

اگر سلبریتی‌زده شدیم، چه کنیم؟

پرسشی که ذهن مرا درگیر کرده، این است که ازدواج یک بازیگر چقدر مهم است که آدم حاضر شود با زندگی خودش بازی کند؟ خب من هم بازی برخی از بازیگرهای مرد را دوست دارم اما هیچوقت به این فکر نکردم که زن داشتن و نداشتن آنها مهم باشد. یعنی اصلا زن داشته باشند یا نداشته باشند چه فرقی به حال ما دارد؟

اگر سلبریتی‌زده شدیم، چه کنیم؟