دسته‌ها
توانا

جشن ۱۶۵ هزارتایی شدن کتاب «تنها گریه کن»/ کاجی: کتاب را خود شهید معماریان پیش برد

مدیرعامل انتشارات حماسه یاران گفت: تنها گریه کن آخرین خواسته محمد معماریان است، او به مادرش می‌گوید رفتن من برگشتی ندارد، از مادرش می‌خواهد در خلوت گریه کند زیرا ممکن است، برخی این گریه را به عنوان پشیمانی از رفتن تلقی کنند.

جشن ۱۶۵ هزارتایی شدن کتاب «تنها گریه کن»/ کاجی: کتاب را خود شهید معماریان پیش برد