دسته‌ها
تعلیم و تربیت

خاطرات دختران نوجوان از سفر اربعین/ رونمایی از کتاب «پیاده تا بهشت»

سفر متفاوت بود. باید در خانه عراقی ها می رفتیم. آنان تلاش می کردند با نوجوانان عراقی ارتباط بگیرند. عدم آشنایی با زبان و فرهنگ، ارتباط را سخت می کرد. علاوه بر این، یک سفر پر فراز و نشیب برای خودشان هم در نظر گرفته شده بود. قرار شد خاطرات شان را بنویسند. و کتاب خاطرات «پیاده تا بهشت» شد. حامد تقدیری

خاطرات دختران نوجوان از سفر اربعین/ رونمایی از کتاب «پیاده تا بهشت»

دسته‌ها
تعلیم و تربیت

معماری مدرسه شبانه روزی بلاویستا

معماری و ساخت این مدرسه، یک جنبه مهم اجتماعی دارد و آن این است که دانشجویان فنی، دانش آموزان آینده مدرسه، جوامع محلی و حتی زنان روستا در ساخت و ساز و ایجاد ساختمان مدرسه نقش جدی داشته اند، و این پروژه به شکل مشارکتی و با در نظر گرفتن جنبه‌های فنی و آکادمیک، اجتماعی، و فرهنگی انجام پذیرفته است. رضا درخشان

معماری مدرسه شبانه روزی بلاویستا