دسته‌ها
جامعه

تدوین شیوه‌نامه برگزاری تمرین های تخصصی مدیریت بحران

شیوه‌نامه فرآیند برگزاری تمرین و و آسیب‌شناسی سیستم مدیریت بحران تدوین شد.

تدوین شیوه‌نامه برگزاری تمرین های تخصصی مدیریت بحران

به گزارش خبرنگار فارس، با توجه به ضرورت برگزاری تمرین به منظور ارزیابی و آسیب‌شناسی سیستم مدیریت بحران در اجرای برنامه مقابله در شرایط اضطراری، شیوه‌نامه فرآیند برگزاری تمرین با موضوعات تخصصی در حوزه‌های مختلف سازمان مدیریت بحران شهر در هفتمین جلسه کمیته آمادگی و پاسخ مورد نقد و بررسی قرار گرفت.  با توجه به تنوع فعالیت‌ها و اقدامات در معاونت‌ها و حوزه‌های مستقل سازمان، برگزاری تمرین حول موضوعات فعالیت کاری آنها می‌تواند در راستای ارزیابی میزان اثربخشی برنامه‌ها موثر واقع شود. بدین منظور و در راستای وحدت رویه در پیشبرد برنامه‌های سازمان و همچنین یکپارچه‌سازی فرآیند تمرین، شیوه‌نامه فرآیند برگزاری تمرین در این سازمان تدوین شد. پایان پیام/

دیدگاهتان را بنویسید