دسته‌ها
فرهنگ

بازآفرینی داستانی از پهلوان ایرانی برای کودکان/ نمادی از فرهنگ پهلوانی در« پهلوان و فیل»

پهلوان و فیل عنوان کتابی است از سید مهدی شجاعی با تصویرگری فرهاد جمشیدی که از سوی نشر نیستان برای کودکان و نوجوانان منتشر شده است.

بازآفرینی داستانی از پهلوان ایرانی برای کودکان/ نمادی از فرهنگ پهلوانی در« پهلوان و فیل»

پهلوان و فیل عنوان کتابی است از سید مهدی شجاعی با تصویرگری فرهاد جمشیدی که از سوی نشر نیستان برای کودکان و نوجوانان منتشر شده است. نامگذاری هفتم اردیبهشت به عنوان روز جهانی فرهنگ پهلوانی و ورزش زورخانه ای مناسبتی است برای آشنایی کودکان با فرهنگ پهلوانی در ایران انسان شاید نخستین درس راه و رسم کشتی گرفتن و زورآزمایی کردن را از حیوانات آموخته باشد. وقتی انسان نخستین دریافت که به کمک قدرت بدنی و زور بازوی خود می‌تواند بهتر بر حریفان و حیوانات مهاجم چیره شود بیشتر به اهمیت کشتی پی برد…

ورزش کشتی یکی از باسابقه‌ترین رشته‌های ورزشی است که در نزد ملل گیتی از دوران باستان به شکل‌های مختلف برگزار می‌شده و تقریباً در هیچ ایل و قبیله و روستا و شهری نیست که این ورزش برای مردم آشنا نباشد. با اطمینان می‌توان گفت که زورآزمایی و کشتی گرفتن از دوران‌های نخستین ظهور انسان بر روی کره زمین مورد توجه بوده و در اوقات فراغت یا در جنگ‌ها و نزاع‌ها به شکلی طبیعی و غریزی اجرا می‌شده است .

انسان شاید نخستین درس راه و رسم کشتی گرفتن و زورآزمایی کردن را از حیوانات آموخته باشد. وقتی انسان نخستین دریافت که به کمک قدرت بدنی و زور بازوی خود می‌تواند بهتر بر حریفان و حیوانات مهاجم چیره شود بیشتر به اهمیت کشتی پی برد. بنابراین بخشی از اوغات فراغت انسان‌های اولیه با کشتی گرفتن سپری می‌شد تا مهارت و آمادگی لازم را در این فن پیدا کنند و در وقت نیاز بکار ببرند .

در ایران قدیم کشتی گرفتن و زورآزمایی کردن اهمیت بسیار داشته است و این ورزش در زندگی و سنت‌های ما ایرانیان به قدری ریشه دوانده که تبدیل به یک ورزش ملی شده است .

درباره کلمه کشتی باید گفت که زرتشتیان و پارسیان باستان هنگام غروب آفتاب بندی به کمر خود می‌بستند و در برابر کانون آتش به دعا خواندن می‌پرداختند. آن کمربند کستی نامیده می‌شد و کشتی گرفتن هم از این کلمه آمده به معنی کمر یکدیگر را گرفتن. البته واژه کستی هم در طی زمان تبدیل به کشتی شده است و امروزه برای نامیدن این ورزش که زورگری و زورآزمایی است به کار می‌رود .

دیدگاهتان را بنویسید