دسته‌ها
استانها

استاد زبان و ادبیات فارسی: عطار کتاب تذکر‌ه الاولیا را با نام امام جعفر صادق(ع) شروع کرده است

استاد زبان و ادبیات فارسی گفت: عطار نیشابوری کتاب تذکر‌ه الاولیا که شرح‌حال ۹۶ ولی خدا و عارف نامدار است را با نام امام جعفر صادق(ع) آغاز کرد.

استاد زبان و ادبیات فارسی: عطار کتاب تذکر‌ه الاولیا را با نام امام جعفر صادق(ع) شروع کرده است

مهدی نوروز در گفت و گو با خبرنگار فارس در نیشابور اظهار کرد: کتاب  تذکره‌الاولیا از چند جهت حائز اهمیت است یکی زبان شیوا، سلیس و موجز کتاب، مسئله بعدی نزدیک به هزار حکایت بسیار نغز و زیبا در باب عرفا و بزرگان و اولیاء دین که عطار در تذکر‌ه الاولیا ذکر کرد. استاد زبان و ادبیات فارسی افزود: نکته بسیار برجسته تذکر‌ه الاولیا این است که عطار در آغاز کتاب یک شروع بسیار خوبی دارد و می‌گوید: اگر می‌خواستم برای پیامبران کتاب بنویسم هر پیامبر یک کتاب‌ می‌شد. اگر می‌خواستم درباره امامان معصوم بنویسم باز هم باید برای هر کدام یک کتاب می‌نوشتم. اما من کتاب را نام به امام صادق(ع) آغاز می‌کنم چرا که هر کس مذهب صادق(ع) را داشته باشد مذهب ۱۲ امام را خواهد داشت. از این رو شروع تذکر‌الاولیا با نام امام جعفر صادق(ع) است. شروع کتاب تذکره الاولیا از امام جعفر صادق(ع)  نوروز خاطرنشان کرد: هفتاد و دومین نفری که عطار نیشابوری در کتاب تذکر‌ه الولیاء معرفی می‌کند حسین منصور حلاج است که در ادامه کتاب نا شناسی ۲۴ عارف دیگر را از ابراهیم خواص تا امام باقر(ع) را معرفی می‌کند. وی ابراز کرد: در حال حاضر در تذکر‌الاولیا شرح حال ۹۶ ولی خدا و عارف نامدار بیان شده که از امام صادق(ع) شروع و به امام باقر(ع) ختم می‌شود. تئوری درد مختص شیخ فرید‌الدین عطار نیشابوری  استاد زبان و ادبیات فارسی گفت: تئوری درد مختص عطار است و همین تئوری عطار نیشابوری را از بقیه عرفا جدا می‌کند و مقام ویژه‌ای به او می‌دهد  نوروز خاطرنشان کرد: مثنوی‌های عرفانی زبان فارسی با حدیقه‌الحقیقه سنایی شروع می‌‌شود با چهار مثنوی عطار نیشابوری تکامل پیدا کرده و با مثنوی معنوی مولانا به اوج می‌رسد. وی با اشاره به اینکه عطار برای اولین بار بین مثنوی سرایان تئوری درد را مطرح می‌کند، تصریح کرد:تا قبل از عطار نیشابوری تاکید بر عشق بود که ذات هر انسانی است اما عطار می‌گوید عشق را فرشتگان هم دارند، وجه تمایز انسان با فرشتگان درد است. عطار در مصیبت نامه بیش از ۱۰۰ بار واژه درد را به کار می‌برد.  کفر کافر را دین دیندار را  ذره‌ای دردت دل عطار را وی اضافه کرد: عطار در دعاهایش هم درد را از خدا طلب می‌کند “درد تو باید دلم را درد تو لیک نه در خورد من در خورد تو” “درد چندانی که داری می‌فرست  لیک دل را هم یاری می‌فرست” عطار نیشابوری در منطق‌الطیر هم به این درد اشاره می‌کند. نوروز عنوان کرد: در منطق الطیر وقتی یکی از این پرندگان از هدهد می‌پرسد اگر ما به درگاه سیمرغ برویم چه چیزی، چه ره‌آوردی ببریم بهتر است؟ هدهد به زیبایی می‌گوید: هر چه به درگاه سیمرغ ببرید خوبترش آنجا هست تنها درد و سوز دل آنجا کیمیاست. پایان پیام/

دیدگاهتان را بنویسید