صوت زیارت عاشورا 5 شهریور 1392

 

  

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

تصاویر

پیام کوتاه

گفتیم

آرام صدای میکشی می آید
آوای مراتومیکشی می آید
این ناله ی میکشی مرای ارضی است
کز مسجد ارک بر دلم می آید

سادات جواب مرقوم داشتند: 

این ناله میکشی صدای عرشی است

کز حنجر ارضی برون می آید

 

ورود اعضاء