دهه اول محرم حاج سعیدحدادیان95

اقامه عزا-دهه اول محرم- صبح ها

 

ساعت5.30همچون سنوات گذشته

 

در هیات رزمندگان غرب تهران/

 

سید حسین مومنی-

 

حاج سعیدحدادیان/